Ngày Đăng : 27/07/2022 - 2:38 PM

1 cuộn giấy A0 bao nhiêu tờ?

Giấy A0 nguyên cuộn có 50 tờ khổ A0 ĐL100gsm

Kích thước khổ giấy in A0 là bao nhiêu?

Muốn biết chính xác kích thước của loại khổ giấy in A0 phải quan tâm đến kích thước giấy và khổ giấy.

  • Kích thước giấy A0 và khổ giấy A0 được xác định như sau: Giấy A0 có tỷ lệ giữa hai cạnh bằng căn bậc của 2. Để khi gấp đôi tờ giấy mới vẫn giữ nguyên được tỷ lệ.

  • Theo quy định của ISO 216 được đưa dưới đây trong đơn vị mm và inch (đo cm có thể thu bằng cách chia giá trị mm 10).

  • Với giấy A0 sẽ có kích thước là 1189 x 8411. Trong đó 1189 mm là chiều dài của tờ giấy. 841 mm là chiều rộng tờ giấy.

  • Kích thước của giấy A0 là 46.8 x 33.1 (inch). Tức là chiều dài là 46.5 inch và chiều rộng là 33,1 inch.

Cách xác định kích thước khổ giấy in A0

Một loạt kích thước giấy được quy định tại ISO 216 thường đưa ra một số yêu cầu:

  • Chiều dài chia cho chiều rộng là 1.4141

  • Kích thước A0 phải có diện tích 1m2

  • Mỗi kích thước sau A(n) được định nghĩa là A (n-1). Cắt giảm nửa một song song với các cạnh của nó ngắn hơn.

  • Chiều dài tiêu chuẩn, chiều rộng của mỗi kích thước vẫn thường được làm tròn đến mm gần nhất.

no photo

Tên sản phẩm

Nội dung mô tả sản phẩm

Đơn giá: 0 ₫

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 ₫