GIẤY CẮT RẬP

Giá: 30.000 Đ

Sử dụng giấy dày, hai mặt láng mịn, Có độ dai để tránh mẫu rập bị gãy trong quá trình sử dụng. Giấy có dạng cuộn hoặc tấm

Tên Giấy : Giấy Cắt Rập (Giấy dưỡng)
Lọai Giấy : Giấy Kraft, Kraft liner, Duplex
Định Lượng Giấy : 250g/m2
Khổ Cuộn : 130 Cm

Lượt xem: 1568 (lượt)

Mua ngay

Sử dụng giấy dày, hai mặt láng mịn, Có độ dai để tránh mẫu rập bị gãy trong quá trình sử dụng. Giấy có dạng cuộn hoặc tấm

Tên Giấy : Giấy Cắt Rập (Giấy dưỡng)
Lọai Giấy : Giấy Kraft, Kraft liner, Duplex
Định Lượng Giấy : 250g/m2
Khổ Cuộn : 130 Cm

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SONG MÃ

Sản phẩm

no photo

Tên sản phẩm

Nội dung mô tả sản phẩm

Đơn giá: 0 ₫

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 ₫