Thị trường giấy năm 2018 và dự báo năm 2019

Ngày Đăng : 23/10/2018 Kinh tế thế giới năm 2018 nhìn chung có sự tăng trưởng nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. Căng thẳng và xung đột thương mại giữa các nền kinh..

Kích thước, size, khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7

Ngày Đăng : 23/10/2018 Các kích thước của giấy khổ A4, A5, A3, A2 theo quy định của ISO 216, được đưa ra trong bảng dưới đây trong cả hai mm và inch (đo cm có thể thu được bằng..
no photo

Tên sản phẩm

Nội dung mô tả sản phẩm

Đơn giá: 0 ₫

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 ₫